Vi støtter lokalmiljøet
Vi donerer årlig penger til frivillige organisasjoner som bidrar til å bedre livene til mennesker og dyr