Kvalitet i fokus

For at vi skal kunne legge listen høyt med tanke på kvalitet i utførelsen av arbeidet og effektiv feilsøking og diagnostisering av pumpen, har vi utstyrt oss med utstyr av beste kvalitet.

God kunnskap om varmepumpers oppbygging og virkemåte  er nødvendig for å effektivt finne feil og diagnostisere anlegget.

Det er viktig at alle steg fra befaring til ferdig levert installasjon blir utført korrekt med riktig kvalitet. Allerede på befaring vil vi ta en nøye gjennomgang med deg som kunde for å avdekke hva bohovet er, finner riktig plassering og riktig pumpe. Videre vil vi i detalj forklare hvor rørstrekket vil gå og hvordan det blir seende ut til slutt. Det skal ikke komme noen overraskelser på monteringsdagen. Under montering vil vi igjen kvalitetssikre med kunde at vi er enige om løsningen.
Selve utførelsen av montasjen blir gjort rolig og kontrollert slik at det blir 100% strøkent. Mot slutten vil vi teste systemet. Til sist blir det gjort en grundig brukeropplæring, der kunde kan spørre om alt som måtte være uklart.

Mittanbud profilside

Fornøyd kunde 

Denne kunden i Kongsberg valgte en Toshiba Signatur av oss. Signaturs fine design med mulighet for å bytte ut stofftrekk til å tilpasse til interiøret er genialt.

Utvendig ble det montert sorte detaljer, som skaper en fin helhet i uttrykket.

Huset er nytt og vi har derfor også på forskriftsmessig måte installert rørgjennomføring i veggen, for å ivareta kravet til tetthet. Ref. TEK 17 standard. En slik rørinstallasjon tar ca 30 min ekstra tid, men er høyst nødvendig.

Kunden var ikke hjemme under installasjonen, men dagen etter kom kunden og takket for fint utført arbeid, noe vi selvsagt satte veldig stor pris på.

I byggeprosessen

Etter en nøye befaring med kartlegging av kundens behov og detaljert plan for installasjonen, valgte dem oss som leverandør av den meget gode toppmodellen til Toshiba, nemlig Kontur

Vi kom inn i prosessen så fort alle overflater innvendig og utvendig var klare til installasjon.

Kunde hadde også tatt bilder av veggene før kledning og gips ble satt på, for å kartlegge strømføringer osv. Disse bildene kom godt med på installasjonsdagen.

Også her satte vi selvfølgelig inn rørgjennomføring for å ivareta krav til tetthet, ref. TEK 17.

Noen dager senere hadde kunden flyttet inn, og vi hadde tilfeldigvis en montasje to hus lengre bort. Kunden kom bort til oss og fortalte at dem var meget godt fornøyde og at pumpen var veldig stillegående og at strømforbruket var veldig lavt.

Slike tilbakemeldinger varmer. Vi strekker oss hele veien for å oppfylle alle kunders ønsker.

Vi tilpasser oss ditt ønske

Her er en varmepumpe som ble montert i Kongsberg.

Valget falt på Mitsubishi Gussuri 4600

Akkurat denne installasjonen er i hovedsak ment til aircondition på sommer, men selvfølgelig kan den benyttes på vinteren til oppvarming.

Kunden hadde ønske om plassering av utedel og konstruerte en fin vegg som passer naturlig til huset. Veggen fungerer som vindskjerming, reduserer innsyn og kaster lyden fra pumper i ønsket retning. Sammen med oss kan du planlegge slik at både funksjon og estetikk blir ivaretatt.

Dette ble veldig fin løsning og kunde ble svært fornøyd.

Denne kunden valgte også oss for montasje av varmepumpe på hytten sin.