Service består av

 • lese ut feilkoder
 • sjekke for ulyder og vibrasjoner fra anlegget
 • sjekke pumpens funksjoner
 • sjekke ytelser i varming og kjøling
 • sjekke rørtrassè - kanaler
 • sjekke isolasjon på rør
 • sjekke at det er isolert i vegggjennomføring
 • sjekke tilkobling for ledninger er strammet
 • sjekke vibrasjonsdempere og brakett
 • kontrollere spenning og strømtrekk
 • rengjøring av innedel kondenser, trommel og øvrige deler
 • rengjøring av utedel ved behov
 • smøring av lager, evt. bytte av lager dersom slitt
 • kontrollere at drenering fra innedel og ut på bakken ikke er blokkert
 • sjekke for evt sprekk i chassis og vannlekkasje fra innedel
 • kontroll av batterier fjernkontroll
 • tips og råd for energibesparelser